help

Meest Gestelde Vragen (FAQ)

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde algemene en specifieke vragen over LookProf, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat is een persoonlijke beschermingsmiddel (PBM)?

PBM is een uitrustingsstuk of middel dat bestemd is om door één persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren, die een bedreiging zijn voor de gezondheid en veiligheid.


Wat is CE?

CE is een markering en betekent ‘Conformité Européenne’. De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de eisen uit een Europese richtlijn aan de hand van een verklaring van overeenstemming.


Wat is de richtlijn voor PBM en wat houdt het in?

Een PBM moet aan de vereisten voldoen van de Europese richtlijn 89/686 EEG. Deze richtlijn legt fundamentele veiligheid vereisten vast waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.


Wat is het belang van een gebruiksinstructie?

Bij elke PBM moet een gebruiksinstructie zitten. De gebruiksinstructie moet aan het PBM vastzitten en/of in de verpakking zitten.

Deze gebruiksinstructie dient nadere informatie te geven over het PBM. Hierin moet vermeld staan wat de toepassingsgebieden zijn, hoe het gebruikt moet worden en hoe het onderhoud moet geschiedden.


CATEGORIE INDELING

Een persoonlijk beschermingsmiddel wordt, afhankelijk van de grootte van het risico waartegen het bescherming biedt, ingedeeld in een categorie.

• Categorie 1:
Bescherming tegen een laag risico met een eenvoudig ontwerp.

• Categorie 2:
Bescherming tegen een matig risico.

• Categorie 3:
Bescherming tegen een hoog risico, met dodelijke afloop of blijvend letsel.


Werkkleding

Borduren & Bedrukken